Hint Mitolojisinde Çağ Öğretisi

hint-mitolojisinde-cag-ogretisi

YUGA

Hint inanışında, evrenin dönemsel yaratılış ve yok edilişlerinin sayısı kozmik öğretiler haline gelmiştir.

En küçük devrenin ölçü birimi yuga, ‘’ çağ’’ dır. Bu yuganın öncesinde şafak, sonrasında bir günbatımı yer almakta, bunlar ‘’ çağlar’’ ı birbirine bağlamaktadır.

Tam bir devre veya mahâyuga, süreleri eşit olmayan dört ‘’ çağ’’ dan oluşmakta, bu çağların en uzunu devrenin başında, en kısası da devrenin sonunda yer almaktadır.

Bu yugaların adları, zar oyunundaki ‘’ atış’’ların adlarıdır.

  • Krta yuga ( tamamlamak ) ‘’tamamlanmış çağ’’ demektir. Zar oyununda kazanan atış, dört gelmesidir.

Çünkü Hint geleneğine öre dört sayısı toplamı, tamlığı, mükemmelliği simgelemektedir. Krta yuga mükemmel çağdır. Bu nedenden ötürü salya yuga, yani ‘’ gerçek çağ’’ , doğru, hakiki, mükemmel de denilmektedir. Altın çağdır.

Adaletin, mutluluğun, bolluğun egemen olduğu mutlu çağdır. Bu dönemde evrenin ahlaki düzeni olan dharmaya tamamen uyulmaktadır. Üstelik bütün varlıklar bu düzene kendiliklerinden, zorlama olmadan uymaktadırlar, bu çağda dharma insanın varoluşuyla özleşmektedir. Varoluşu örnek niteliktedir.

  • İzleyen çap treta yuga, ‘’ üçlü’’dür, üç gelen zardan ötürü böyle adlandırılır. Gerilemeyi işaret eder. Dharmanın ancak dörtte üçüne uymaktadır. İnsanların payına çalışma, ıstırap ve ölüm düşmektedir. Kendiliğinden değildir, öğrenilmesi gerekir.
  • Dvapara yuga, ‘’ iki’’dir, yeryüzünde Dharmanın sadece yarısı uygulanır. Günahlar ve mutsuzluklar artmakta, insan ömrünün süresi azalmaktadır.
  • Kali yuga, ‘’ kötü çağ’’ esnasında Dharmanın sadece çeyreği uygulanır. Kali, bir gelen zarı işaret eder, aynı zamanda kavga, nifak anlamlarının yanı sıra, genel olarak bir varlık veya eşya grubunun en kötülerini işaret eder. İnsan ve yuga çözülmenin en uç noktasına ulaşmaktadır. Kali yuganın varlığı, bu dönemde toplumsal mertebenin yalnızca mülkiyet tarafından belirlenmesiyle, zenginliğin yegâne erdem kaynağı haline gelmesiyle, tutku ve şehvet düşkünlüğünün eşler arasındaki tek bağ olmasıyla, sahtekarlık ve yalanın hayattaki biricik başarı koşulu haline gelmeleriyle, cinselliğin tek zevk kaynağı olmasıyla ve dış dinin yalnızca ayinlerden ibaret olup, maneviyatla karıştırılmasıyla görünmektedir. Binlerce yıldan bu yana kali yuganın içinde yaşamaktayız.

          4,3,2,1 sayıları aynı anda hem yuganın eksilen süresini hem de buna bağlı olarak Dharmanın sürekli eksilmesini belirtir, zaten insan hayatının süresinin azalması da buna denk düşmektedir. Buna bazı ekoller ‘’ bilincin düşüşü’’ görüşünü de eklemektedir.

   Bu yugaların hesaplanmasına gelince: bazı kaynaklara göre krta 4000 yıl sürmekte, buna 400 yıllık şafak ve bir o kadar günbatımı eklenmektedir.

Treta yuga 3000 yıl, dwapara 2000 yıl, kali yuga 1000 yıl sürmekte ve bunlara da uygun sayıda şafak ve günbatımı eklenmektedir.

Tam bir devre mahayuga 12.000 yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde her biri 360 yıl süren ‘’ kutsal yıllar’’ yaşanır.

Devrenin sonuna yaklaşıldıkça karanlık artmaktadır.

Sosyal Medyada Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet