mitoloji

Bir Narsistin Yörüngesinden Çıkmak

Bir Narsistin Yörüngesinden Çıkmak    Uydu kişilik olduğunuza karar verdiyseniz karşınızda bir gezegen duruyor demektir. Onunla olan ilişkinizde her ne kadar kızsanız da ondan onay almaya muhtaçlığınıza sinir oluyor olabilirsiniz. Onlar birer virüs gibi düşüncelerinize yerleşir ve tam zamanlı onunla meşgul olmanızı sağlarlar. Bunu pozitif ya da negatif davranışlarıyla yapabilirler. Ben buna narkoz etkisi diyorum. Sizi zerre kadar anlamayan ve saygı göstermeyen birisini hayatınızdan çıkartamamanın rehavetiyle mücadele etmek yorucudur. Onu mutlu etmeye çalışmanız, onun için faydalı şeyler yapıyor olmanız sizin için yetersizlik ve değersizlik duygusunun derinleşmesine neden olur. Değerli hissetmek için başkasına ihtiyaç...

Bir Narsistin Yörüngesine Girmek

Narsist kişilerle eşleşme nedenlerini anlatmadan önce mitolojide Narkissos ve Ekho’nun hikayesinin detaylarına bir yolculuğa davetim var. Herhangi bir efsane ya da mit öylesine kurgulanmamıştır. Her anlatının ve karakterin bize mesajı vardır. Hayatı okumak isteyenler hikâyenin arkasındaki mesajı almaya niyetlidir. Biz de öyle yapalım. Ekho geveze bir dağ perisiydi. Bütün gün konuşmadan duramazdı. Bir gün dağlarda dolaşırken karşına Hera çıkıverdi. Ona Zeus’u görüp görmediğini sordu. Ekho durmadan Zeus ile ilgili bir şeyler söylese de Hera’nın sorduğu soruya cevap vermiyordu. Öfkeli tanrıçanın sabrı taştı ve perinin boğazını tutup ‘’ bundan sonra gevezelik edemeyeceksin....

Antik Mısır

Antik Mısır Uygarlığı tarih sevenlerin her zaman ilgi odağında olmuştur.  Kültürlerin beşiği olan Afrika ve Mezopotamya coğrafyasını anlamamız, bir uygarlığı ortaya çıkaran ve kaldıran unsurları tespit edebilmemiz, bugünümüze ve geleceğimize ışık tutar. Bugün elimizde kalan verileri güncel bilgilerle yorumluyoruz. Tarihten birisi gelip bize sözel aktarım yapamıyor. Hoş yapsa da firavunun anlatacağı ile tarlada çalışan bir işçinin anlatacağı bir olmayacaktır. Biz o zamanlardan günümüze neler sirayet etmiş ve yeni çağ anlatılarına katılmış bu konuya odaklanalım. ‘’Mısır kelimesi etimolojik olarak, Arapça- mişr kökünden gelir. Büyük şehir, metropol, başkent anlamına gelir. Antik Mısır ortaya çıkmadan...

Perseus

Perseus Görülmeden görmeli, rakibine kendisini göstermemelidir. Argos kralı Akrisios’un Danae adında bir kızı vardır. Bir kahin kızının bir oğlu olacağını ve bu oğlanın onu öldüreceğini söyler. Bunun üzerine kral kızını yeraltında bronz bir odaya kapatır. Ama Zeus her kapıyı açan altından yağmur damlaları şeklinde bu odaya girer ve kızla birleşir. Danae, bir oğlan çocuğu dünyaya getirir. Bebeğini gizlice büyüten prenses, bebeğin sesini duyan babasının hışmına uğrar. Kral bebeği ve annesini bir sandığa koyar ve denize atar. Zeus yardım eder  ve Seriphos adasına çıkmalarını sağlar. Adanın hükümdarının kardeşi olan balıkçı da bebeği büyütür. Bu bebeğin adı Perseus’tur....

Hint Mitolojisinde Çağ Öğretisi

YUGA Hint inanışında, evrenin dönemsel yaratılış ve yok edilişlerinin sayısı kozmik öğretiler haline gelmiştir. En küçük devrenin ölçü birimi yuga, ‘’ çağ’’ dır. Bu yuganın öncesinde şafak, sonrasında bir günbatımı yer almakta, bunlar ‘’ çağlar’’ ı birbirine bağlamaktadır. Tam bir devre veya mahâyuga, süreleri eşit olmayan dört ‘’ çağ’’ dan oluşmakta, bu çağların en uzunu devrenin başında, en kısası da devrenin sonunda yer almaktadır. Bu yugaların adları, zar oyunundaki ‘’ atış’’ların adlarıdır. Krta yuga ( tamamlamak ) ‘’tamamlanmış çağ’’ demektir. Zar oyununda kazanan atış, dört gelmesidir. Çünkü Hint geleneğine öre dört sayısı toplamı, tamlığı, mükemmelliği simgelemektedir....

Hint Mitolojisinde Zaman Mitleri

Narada adında ünlü bir çilekeş, sayısız mahrumiyetlerden ötürü Vishnu’nun lütfuna eriştikten sonra, Tanrı ona gözükmüş ve ona istediği ne varsa gerçekleşeceğini söylemiştir. Narada ona’’ mayanın büyüsel gücünü bana göster ‘’ demiştir. Vishnu kabul etmiş ve kendisini izlemesini istemiştir. Az bir zaman sonra, ıssız ve sıcak bir yolda kendisini bulan ve susamış olan Vishnu, birkaç yüz metre ötede ötede görülen köye giderek kendisine su getirmesini istemiştir. Narada hemen koşmuş, rastladığı ilk evin kapısını çalmıştır. Ona kapıyı çok güzel bir kız açmış; çilekeş ona uzun uzun bakmış ve buraya neden geldiğini unutmuştur....

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet