Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dinler Tarihi

ZERDÜŞTLÜK/ ZERDÜŞTDİLİK
Zerdüştlük, eski İran inancıdır. Klasik İran coğrafyası dışında İran- Afganistan arasında ortaya çıkmıştır. Yayıldığı coğrafya; Anadolu, Ortadoğu, Afganistan’dır.  Kutsal kitabı, Avesta’dır. Zerdüşt kimdir? Helen kaynaklar M.Ö 6. yüzyılda yaşadığını bildirse de tarihçiler onun M.Ö 1000 civarında yaşamış olma olasılığının daha doğru olabileceği kanaatindedir. Zerdüşt, parlak kişi demektir. (Avesta Farsçası) Kozmolojisi Avesta adlı kutsal metinlerinde öğretilerinin…
hindu deity statue on gold and gold armchair
HİNDUİZM
Hindistan’ın yerli halkı M.Ö 3-4 bin yılları civarında eş zamanlı olarak Babil uygarlığından hiç de aşağıya olmayan bir gelişmişliğe sahiptir. Mohenjo- Doro adlı uygarlıkta sağlam ve birkaç katlı evlerin, dükkânların ve geniş caddelerin olduğu kentlerin varlığı 1924 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Kuzeyden gelen Aryanlar adlı kavim, Hindistan’ı M.Ö 1600 yılından başlayarak her biri yüzyıllar…
Buddha Statue Near Trees
BUDİZM
BUDİZM Budizm’in kurucusu olan Siddharta (amacına ulaşan) Himalayalar’ın güney eteklerinde bulunan küçük bir ülke olan Shakya’da M.Ö 560 yılında doğar. Siddharta, babasının ona sunduğu zengin hayatı terk ederek gerçeği aramak üzere yollara düşmüştür. Bir dönem ormanda yaşayanlara katılmış, bir dönem çile yolunda emek vermiş ancak istediği cevabı bulamamıştır. En nihayetinde bir deri bir kemik kalıp…