hintmitolojisi

Hint Mitolojisinde Çağ Öğretisi

YUGA Hint inanışında, evrenin dönemsel yaratılış ve yok edilişlerinin sayısı kozmik öğretiler haline gelmiştir. En küçük devrenin ölçü birimi yuga, ‘’ çağ’’ dır. Bu yuganın öncesinde şafak, sonrasında bir günbatımı yer almakta, bunlar ‘’ çağlar’’ ı birbirine bağlamaktadır. Tam bir devre veya mahâyuga, süreleri eşit olmayan dört ‘’ çağ’’ dan oluşmakta, bu çağların en uzunu devrenin başında, en kısası da devrenin sonunda yer almaktadır. Bu yugaların adları, zar oyunundaki ‘’ atış’’ların adlarıdır. Krta yuga ( tamamlamak ) ‘’tamamlanmış çağ’’ demektir. Zar oyununda kazanan atış, dört gelmesidir. Çünkü Hint geleneğine öre dört sayısı toplamı, tamlığı, mükemmelliği simgelemektedir....

Hint Mitolojisinde Zaman Mitleri

Narada adında ünlü bir çilekeş, sayısız mahrumiyetlerden ötürü Vishnu’nun lütfuna eriştikten sonra, Tanrı ona gözükmüş ve ona istediği ne varsa gerçekleşeceğini söylemiştir. Narada ona’’ mayanın büyüsel gücünü bana göster ‘’ demiştir. Vishnu kabul etmiş ve kendisini izlemesini istemiştir. Az bir zaman sonra, ıssız ve sıcak bir yolda kendisini bulan ve susamış olan Vishnu, birkaç yüz metre ötede ötede görülen köye giderek kendisine su getirmesini istemiştir. Narada hemen koşmuş, rastladığı ilk evin kapısını çalmıştır. Ona kapıyı çok güzel bir kız açmış; çilekeş ona uzun uzun bakmış ve buraya neden geldiğini unutmuştur....

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet