yinyang

Gücün Güçsüzlüğünde Saklı

Bu bölümde farkındalığımızı her iki prensibin, yani gücün ve güçsüzlüğün, birbirini var ettiği üzerine kurmalıyız.  Birisi varsa diğeri de vardır.  Bununla birlikte gücü kimin elinde tuttuğunu da anlamalıyız. Güç edinme konusunda aşırıya gitmiş olanın gücünü yitirmek üzere olduğunu anlamamız, olaylara ve kendimize dair okuma yapmamızı kolaylaştırır.  Sembol okuyucu olmanın temelinde odaklanılacak konunun baştan belirli olması yatar. Okumayı yapmadan önce konuyu basite indirgemek ve unsurlarını tespit etmek önemlidir. Nereye gideceğini bilmeyen yola çıkamaz. Eril ve dişil prensiplerin zıtlıkların tamamlayıcısı olduğu yasanın bilinciyle, bunlardan hangisinde sorun oluştuğunu tespit etmek önemlidir. Eril prensip; aydınlık biçimde görünen, eyleme geçiren,...

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet