Semboller – Yılan

semboller-yilan

YAŞAM DÖNGÜSÜ • ÖLÜM VE YAŞAM • BİLGELİK • GİZEM • ERKEK-KADIN

• İYİLİK-KÖTÜLÜK • ŞİFA • SEZGİ • SABIR

• DOĞURGANLIK • GENÇLEŞME • AKIL

• DENGE • AYDINLANMA

Yılan, kertenkelelerle aynı soydan gelen, ayaksız, etçil bir sürüngendir. Çoğu zehirsizdir; zehirsiz olanları avlarını yakalayınca hemen yutarken zehirli olanlar avlarını önce zehirler, sonra yutarlar.
Görme duyuları oldukça zayıftır.
Burunlarıyla değil dilleriyle kokuyu algılarlar. Bu nedenle dillerini dışarı çıkararak ortam analizi yaparlar.
Kulakları olmadığı için sağır zannedilseler de aslında çeneleriyle içkulakları arasındaki bağlantı sayesinde en ufak bir titreşimi bile algılayabilirler. Toprağın üzerinde yaşamaları her titreşimi fark etmelerini sağlar.
Birçok yılan ısıyı algılayabilme özelliği sayesinde sıcakkanlıları geceleri bile avlayabilir.
Yılanlar taşıdıkları zehir ve güçlü sindirim sıvıları sayesinde bütün olarak yuttukları avlarını kolaylıkla sindirebilirler.
Yılda iki kez deri değiştirirler ve bu sırada kendilerini korumak için gizlenirler.
Dünyayla iletişim halinde, yaşamın içinde olup bitenin farkında olmayı, sezgisel yeteneklerini kullanabilmeyi, hassasiyeti, yenilenmeyi, dirilişi, ölümsüzlüğü, olanları sindirebilmeyi, kendini besleyebilecek alanlar açabilmeyi anlatır.
Beslenmelerinin ana unsuru olan tarlafarelerini yok etmeleriyle aslında fayda sağlayan yılanlar, insanlar tarafından pek sevilmeyen varlıklardır. Oysa kendilerini bir tehdit altında hissetmedikleri sürece çoğunlukla insanlara saldırmazlar.
Binlerce yıldır masalların, efsanelerin, dinlerin, mitlerin en önemli sembolü olmuştur.
Semavi dinlerde özellikle insanın cennetten kovuluşunun sebebi olarak görülen yılan, Havva’yı kandıran ve yasak meyveden yemesini sağlayan şeytana yardım ettiği için ayaklarını kaybetmiş ve bedeni üzerinde sürünmeye mahkûm edilmiştir.
İnsanın dünyada yaşadığı hayatı bir eziyet, bir düşüş olarak görmenin hâkim olduğu bakış açısında yılan sembolü kötülükle ve ölümle ilişkilendirilir.

Bu dünyayı bir deneyim şansı olarak gören anlayış içinse tam tersi bir anlam içerir. Ruhsal ışık maddeyle buluşmuştur. Buna göre yılan dünyanın yaratılışına ve insanın madde deneyimine aracılık etmiştir.
Mitolojik veya efsanevi birçok yaklaşımda yılan sembolü dişi enerjiyi temsil eder. Toprağa, maddeye ve maddenin şifa veren yanına aittir. Toprağa giriş ve çıkışı, yaşamın kendi içinde yeniden başlamasını, okült konuları, gizemciliği sem- bolize eder.
Yılanları birçok kültür “ejder” olarak adlandırır. Göksel tanrılar, çeşitli yılan formlarında tasvir edilmiştir.
Bazı eski inanışlarda yılan şamanı diğer âleme taşır. Yılan aynı zamanda bilgeliği, büyüsel yetenekleri, şifacılığın inceliklerini öğreten olarak da görülür.
Kuyruğunu ısıran ya da yutan yılan, sonsuzluğu ve yaşamın yeniden başlamasını anlatır.
Hint kültüründe kuyruksokumunda üç buçuk kez kıvrılmış halde uyuyan bir yılan olduğu halde duran enerjiye “kundali- ni” adı verilir. Bu aynı zamanda “ateş yılanı” manasına gelir. Burada yılan aydınlanmayı, ışığı ve tanrısal güçle bağlantıya geçmeyi sembolize eder. İnsan yaşamın içinde var olan tanrısal ışığı harekete geçirerek tekrardan özüyle bağlantı kurabilir. Bu enerji yine yılanla sembolize edilir. Burada beden bir çubuk gibidir. Dünyanın merkezinden ve göklerden çektiği enerjiyle adeta kundalini merkezini harekete geçirir ve bu onu aydınlan- ma yoluna sokar.


Yılan binlerce yıldır iyilik ve kötülüğü aynı anda sembolize eder. Yaşamın ve ölümün, hastalığın ve şifanın, dünya- dan öncesinin ve dünyanın sembolü olmuştur. Dirilik, yenilik, yeniden doğuşu ifade eden yılan geleneğimizde Gılgamış Destanı’nda, Şahmeran masalında gücü ve iyiliği anlatır.


Selçuklularda darüşşifalarda kapıda çifte yılan motifleri bulunurdu. Duvarlarında yılan figürleri bulunan binalar maristan olarak tanımlanmaktaydı. Bu binalar günümüzdeki hastaneler gibi şifa merkezi olarak kullanılmaktaydı. “Mar”, Farsçada “yılan” anlamına gelir. Yılanların kötülükleri yutarak iyilik ve şifa dağıttıklarına inanılırdı.
Türkiye’de yılanlı asanın ilk defa resmi olarak kullanılması 1836 yılında olmuştur. Sultan II. Mahmut bu tarihte, Mekteb-i Tıbbiye talebelerinin ilk defa resmi kıyafet olarak yakalarına yılanlı asa (caduceum) işlenmiş elbiseler giymesi hakkında bir ferman çıkartmıştır.
Sümer tanrılarından birinin adı, “yaşam ağacının hâkimi” manasına gelen Ningişzida’dır. Bu tanrının sembolü, ağaca sarılan biri erkek biri dişi iki yılandır.


Yunan mitolojisinde tıbbın tanrısı olan Asklepios’un sembolü olan asaya sarılmış iki yılan figüründe yılan, hekimin yılan gibi dilsiz olmasını, hastanın sırrını saklamasını, sessizlik içinde çalışmasını anlatır, asa ise tıbbı öğrenmek isteyenlerin eğitiminin uzun süreceğini ve asaya ihtiyaç duyacağını gösterir. Diğer bir açıdan asa, hayat ağacını ve yaşamın kaynağını, ona sarılmış yılan ise ölümü temsil eder.
Uzakdoğu kültürlerinde çift başlı yılan sembolünün bir tanesi yaşamı, diğeri ölümü temsil eder. Aynı zamanda zehir ve panzehiri anlatır.
Hermes’e ait asaya sarılmış iki yılan ve üstte bulunan iki kanatlı sembol, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne sahiptir. Bu sembol aynı zamanda tıp ve adaletin sembolüdür. Tüm hastaların eşit haklara sahip olduğunu an lattır. Hermes, ruhları öte âleme taşıyan ulak görevine sahip tanrı olduğu için bu sembol aynı anda ölümü ve yaşamı sembolize eder.

Türkiye’de Prof. Dr. Süheyl Ünver, Çankırı darüşşifasında çifte yılan figürünü görür ve bundan sonra Türk hekimliğinin sembolü olması için bu figürü önerir. 1937 yılında Türk hekimliğinin sembolü olur.
Dünya Tıp Birliği ise 1956 yılında, asaya sarılmış iki yılanlı figürü sembol olarak kabul etmiştir. Bu yıla kadar sembol tek yılandan oluşuyordu.


Bizim ülkemizin kullandığı sembolde bulunan kanatlar, Dünya Tıp Birliği’nin sembolünde bulunmaz. Her ne kadar Hermes’in sembolünde bulunan kanatlarla benzerlik gösterse de buradaki kanatlar şaman geleneğinin izlerini taşır.
Belki de bu sembol ile DNA sarmalına bir atıfta bulunulmuştur.
Yılan sembolünün faydalı olabileceği yer ve durumlar:


Hayatın içinde olup biten en ufak ayrıntıyı bile fark edebilmeni ve yaklaşan her tehlikeyi sezebilmeni sağlar.
Yukarıya doğru S şeklinde çizilmiş yılan figürü koruma sembolüdür. Şifa ve şifacılık sembolü olarak kullanıldığında fiziksel veya psikolojik tedavi alanlarında çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardım eder.
Hayatında dişil enerjiye yer açmak ya da artırmak istediğinde kullanabilirsin. Sakinleşmek isteğin alanlarda ya da dönemlerde yılan sembolü seni destekler.


Hem deriyle ilgili sorunlar yaşayanlar için hem de bu alan da çalışan uzmanlar için doğru bir semboldür.
Dönüşümün de sembolü olan yılan, bulunduğun ana gelene kadar yaşadıklarını geride bırakmanı kolaylaştırır.
Sezgileri güçlendirir, zenginleşme enerjisini artırır.
Takı olarak kullandığında sezgilerini güçlendirmene, çevrende olup bitenleri daha rahat fark etmene yardım edebilir.

Kadınlar açısından dişiliği artırıcı bir etkisi vardır. Sert davranışları yumuşatan, esnemeyi ve bırakmayı destekleyen bir enerji yaratır.
Geçmişini, anılarını ve prensiplerini bırakamayan ve bu yüzden fiziksel veya psikolojik rahatsızlıklar yaşayanların kullanması olumludur.
Dövme olarak kullanımı da bir halden bir hale geçebilmeyi, olaylara karşı daha esnek olabilmeyi, kendini dış etkenlerden kolaylıkla koruyabilmeyi sembolize eder.


Yılan sembolünün kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlar: Görme duyusu zayıf olduğu için görsel algıyla çalışılan alanlarda yılan sembolünü kullanmak doğru değildir.
Tedirginlik yaşadığında bulunduğu ortamdan uzaklaştığı için işine, evine ve bir ilişkiye köklenmek istediğin dönemlerde çabuk vazgeçmene neden olabilir.


Rüyanda yılanın yuvasına girdiysen dünyaya ait bazı bilgilere vâkıf olacağın anlatılır.
Eğer yılan seni ısırdıysa manevi bir ölüm yaşayacaksın ve önünde yepyeni bir yol açılacaktır.
Yılan seninle konuştuysa, manevi bir yükseliş yaşayacaksındır.
Yılan bir hayvanı yediyse o hayvanın sembolünün anlamına bakıp, hayatından hangi alanda bir değişim yaşayacağını öğrenebilirsin.
Tesiri seni üzen bir rüya gördüysen yılan sembolünü iyice okuyarak tam olarak ne anlattığını yeniden gözden gerçirmeni tavsiye ederim. Rüyada yılan görmek kıymetli bir semboldür.

Bir sembol olarak kullanılması; Bakır bir teli yılan şekline getirip bunu yatak odasında veya evde enerjiyi iyileştirmek için kullanabilirsiniz.

Bunun için Instagram –  @buyukyazicinecla Necla Büyükyazıcı’dan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sosyal Medyada Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet