tasavvuftayemekkültürü

Tasavvufta Yemek Kültürü

Yemeği meydana getiren tüm çiğ ve pişmiş bütün yiyecek maddeleri kutsaldı. Bazı yiyecek ve içeceklerin özel bir yeri vardı. Mevlevilik, Alevilik- Bektaşilik ve  Ahilikte yemeğe “lokma” adı verilirdi. Mevleviler yemek yiyelim anlamında “hora geçirelim”, Alevi – Bektaşilerde ise “lokma edelim, lokma görelim, hora geçirelim” derlerdi. Mevlana iki türlü gıdadan söz eder. Manevi gıdanın Tanrı ruhu olduğunu belirtir, ancak Allah’ın verdiği nimetlere şükretmenin de kudreti arttırdığını belirtir. Su ve tuz hakkında Tekkelerde sofraya ilk olarak tuz, ekmek, ve su getirilirdi. Tuz, dengeyi simgelerdi, aynı zamanda ve adalet  faziletin işaretiydi. Adalet ve fazilet olmadan nefsi eğitmek,...

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet