kökçakra

Kök Çakra

ÇAKRA SEMBOLLERİ Vücutta bulunan enerji merkezlerine verilen ‘’çakra’’ sanskiritçede çark anlamına gelir. Hint ve Asyada bulunan birçok ülkede yaşayanlar için , insanın tam tepesinden, başının üstünden giren bir enerji merkezi bulunur.  Bu akım göklerden gelen ilahi olan pozitif – eril enerjidir.  Öte yandan omurganın alt kısmına, kuyruk sokumunun köküne yerden gelen negative- dişil enerji kanalı ile bağlantı bulunur.  İnsan yer ve gök arasında bu iki akımdan beslenir. Kuyruk sokumunda yer alan ve adeta bir yılan gibi kıvrılmış kundalini adı verilen enerji kanalı aktifleşip de tepeden gelen enerjiye doğru hareket etmeye...

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet