Tasavvuf

Fenâ Makamı ve Nirvana

Fenâ Makamı ve Nirvana Çağlar boyu yakın coğrafyalarda yaşayan topluluklar kültürel olarak birbirlerini etkilemiş.  Birisinin kara dediğine, diğeri siyah demiş belki ama özde aynı yere işaret edilmiş. Ortak değerleri bir araya getirdiğimizde insanlığın ortak dilini daha rahat anlıyoruz.   Bu ortak dili, inancın tarihi izlerini sürerken rehberimiz olabilir. Bu yazımın konusu olan ‘’ Fenâ’’ makamı ve ‘’ Nirvana’’ arasındaki anlam…

Tasavvufta Yemek Kültürü

Yemeği meydana getiren tüm çiğ ve pişmiş bütün yiyecek maddeleri kutsaldı. Bazı yiyecek ve içeceklerin özel bir yeri vardı. Mevlevilik, Alevilik- Bektaşilik ve  Ahilikte yemeğe “lokma” adı verilirdi. Mevleviler yemek yiyelim anlamında “hora geçirelim”, Alevi – Bektaşilerde ise “lokma edelim, lokma görelim, hora geçirelim” derlerdi. Mevlana iki türlü gıdadan söz eder. Manevi gıdanın Tanrı ruhu olduğunu belirtir, ancak Allah’ın verdiği…

Hayy’dan Gelen Hû’ya Gider

Hay’dan gelen Hu’ya gider Hayatın içinde ‘’haydan gelen huya gider’ , Hayrı olmayan kazancın bereketi olmayacağını anlatabilmek için kullandığımız bir cümledir. Çok daha derin bir mana taşır. ‘’ HAY’’ Allah’ın güzel isimlerinden birisidir yani Esma-ül Hüsnadır. Kelime anlamı olarak HAY; diri, canlı Esma-ül Hüsna olarak HAYY ; dirilten, canlandıran manasına gelir. O ölüleri diriltendir. Ebedi hayat sahibi olandır. Bir başkası…

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet