Niyet

Niyetin Neden Olmuyor?

Bu yazı ile, bir konuda dilek diledikten sonra hayatında yaÅŸadığı tüm geliÅŸmeleri bu dileÄŸin ona verilmesine atfeden ya da ne oluyorsa gittiÄŸi yolun doÄŸruca onu dileÄŸine götürdüÄŸünü zannederek, sonunda hayal kırıklığı ile baÅŸladığı yere dönenlere bir ışık tutmak niyetindeyim. Pozitif veya negatif olarak ikiye ayırdığımız bu dünyanın mesajlarını okurken de aynı sistemi kullanmamız, bizi zaman zaman yanıltabilir. Öznel bakış açısı…

Dua ve Zikir

Dua denilince aklımıza belki de sadece Arapça edilen dini temalı dualar geliyordur.ÇoÄŸu zaman yakarış gibidir dualarımız. Belki de etkili olanlar çaresiz anlarda ettiÄŸimiz dualardır. Zannetmeyin ki bir duanın kabulü için çaresizlik gerekir.Sadece bu anlarda hesabı bir yana koymuÅŸ ve teslim olmuÅŸ haldeyizdir. “Ä°nançlı bir insanım” diyen bir çok kiÅŸinin çaresizlik boyunduruÄŸunda kendini bildiÄŸini zannetme duvarına baÄŸladığını görüyorum. Yıllardır pazar alışveriÅŸimi…

Teslimiyet Limanına Gidiş

Bugün bir markette balık reyonunda son zamanlarda görmediÄŸim kadar bol çeÅŸit ile karşılaÅŸtım. Hem de neredeyse hepsi olta balığı idi. Son yıllarda deniz çiftliklerinde yetiÅŸtirme balıklar ve artan deniz kirliliÄŸi nedeniyle yiyebileceÄŸimiz balık çeÅŸidi oldukça azaldı. Bu kadar çeÅŸidi görünce heves ettim ve ne piÅŸirsem, hangisini alsam diye, reyonun sağından solundan dolaşıp incelemeye baÅŸladım. Her ne kadar Ä°zmirli olsam da…

Sadeleşme Çalışması

Günümüz dünyasının pek sevmediÄŸi bir kelimedir sadelik. Oysa tınısı dahi, insanın yorgunluÄŸunu alır. Hayatınızın neresinde kendinizi yoÄŸun, kalabalık, ağırlaÅŸmış hissediyorsanız o alanda sadeleÅŸme çalışmasına ihtiyacınız var demektir. Vazgeçmemem dediklerinizin bir listesini yapın. Bu, bir eÅŸya, bir insan ya da yaÅŸayış biçiminiz olabilir. Sizin hayat standardı yahut sevgi bağı olarak gördükleriniz aslında göremediÄŸiniz esaret baÄŸlarınız olabilir. Tek başına, iki yahut üç…

Niyet Hayata Can Katmaktır

Tek bir niyet bir insanın hayatını deÄŸiÅŸtirebilir. Yeter ki niyetin sahibi gerçekten ne istediÄŸini bilsin, niyeti kalpten gelsin ve içinde duygusu olsun… Röportaj: Yaprak Çetinkaya / Pozitif Dergisi Olur mu olmaz mı? Niyet ettim niye olmadı? Bu yaÅŸadıklarıma ben niyet etmiÅŸ olamam! Meltem Güner, yıllardır danışanlarından dinlediÄŸi bu sorulara bir kitapta yanıt verdi ve ortaya ‘Niyet Defteri’ çıktı. Kendi kitap…

İradenin Gücü

Bu dünyada insanlar ikiye ayrılır – Ä°radesini kullananlar – Ä°radesini kullanmayanlar Ä°radeyi kullanmak karar mekanizmasını çalıştırır. Bilmeliyiz ki güçlü- güçsüz insan yoktur aslında kararlı- kararsız insan vardır. Burada ayrılan yol bir daha asla birleÅŸmez. Benim kararım diyebildiÄŸin sürece, kararımı deÄŸiÅŸtiriyorum da diyebilirsin. Oysa karar verirken orada deÄŸilsen, sorumluluÄŸu baÅŸkasına devrediyorsan, yaÅŸadıklarının bitmesini istediÄŸinde, neden yaÅŸadığını anlayamadığında o kararı verirken sana…

İnandığını Yaşarsın

Bu yazının baÅŸlığına inancın seni yönetir de diyebilirdim. Ancak inanç kavramı manevi yaklaşımlarla özdeÅŸim kurulmaya neden olabileceÄŸinden bunun yerine “inandığını yaÅŸarsın” dedim. Neden? Bir çok kiÅŸi inancını kaybetmekten, inancıyla ilgili yanlış yapmaktan endiÅŸe eder. Onlar için inançları dokunulmaz alanıdır. Bu durumun yarattığı katılık çoÄŸunlukla her dini öÄŸretide karşılaÅŸtığımız çatışmaya ya da savaÅŸlara varabilecek sert rüzgarlar estirebilir. Bugüne kadar milyonlarca insan…

İyi Beni Bulur

CoÄŸrafyaların kaderleri vardır. O coÄŸrafya kendine çekme potansiyeli taşıdığı kısmetleri, tehlikeleri ve hediyelerini toplumlara sunar. Bazı coÄŸrafyalardan öfkenin dumanı yükselir, bazısından dinginlik, yenilik, ÅŸatafat veya sadelik. Bin yıl geçer, bu akış benzeriyle devam eder. Yönlerinde bu ÅŸekilde potansiyeli bulunur. Kuzeyin serinliÄŸi sertleÅŸtirir, güneyin sıcağı gevÅŸetir.  DoÄŸu baÅŸlamaya heveslendirir, batı gideni bıraktırır ve veda ettirir. Ä°nsan doÄŸduÄŸu coÄŸrafyada ÅŸekil alır, seçimlerini…

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet