Farkındalık

Pabucu dama atılanlarla bir çağı paylaşmak…

Bir sohbet sırasında kızım “Nasıl bir çaÄŸa denk gelmiÅŸiz” dedi. Ona neden böyle düÅŸündüÄŸünü sorduÄŸumda bana son 20 yılda olan bitenleri saydı. Kendine göre haklıydı. Ona benim çağımın onun ÅŸahitlik etmediÄŸi yıllarından bahsettim. “Siz de az ÅŸey yaÅŸamamışsınız” dedi. Her nesil kendi kıyametini yaÅŸar. DeÄŸerler yıkılır, yenileri kurulur. Ancak gelin görün ki bizler bir yüzyılın deÄŸiÅŸimine de ÅŸahitlik ediyoruz. Üstelik…

“OLABİLİR” KAPISI

YaÅŸamak hayat okulunda öÄŸrenci olmaktır. ÖÄŸretmenin yazdığı kitaplar, tabiat kütüphanesinde yer alır. Bu kütüphane insanın bilgeliÄŸinin kaynağıdır ve öÄŸrendikleriniz size hayat hakkında açılım verir. Ne ile ilgilendiÄŸimiz, neleri merak ettiÄŸimiz, nelerden bahsettiÄŸimiz zihin kabımızın içinde neler olduÄŸunu gösterir. Meraklarımız düÅŸüncelerimizi geliÅŸtirir. DüÅŸüncelerimiz sözlerimize yansır. Sözlerimiz yarattığımız etki alanını belirler. Tüm bunlar algılama biçimimizi belirler. Hafıza düÅŸünülmüÅŸ veya deneyimlenmiÅŸ olanı hatırlar.…

İyileşme Krizi

Ä°nsanın anlam arayışı ve bu dünya üzerindeki varlığını tanımlama çabası, farkındalık yolculuÄŸunun yakıtıdır. Fark etmek, ne ÅŸahane bir hissediÅŸtir! Aynı zamanda insanı adeta derin kuyulara atar. Fark edilen her neyse, onunla kurulan düÅŸünsel baÄŸ ve yaÅŸanan deneyimler bir anda zihinsel bir kaos yaratabilir. Neden daha önce fark edemedim? Bunu nasıl göremedim? AÄŸzınızdan bunlara benzer cümlelerin döküldüÄŸü anlar oldu mu? Farkındalık…

Yatak Odasındaki İklim Krizi

Yatak Odasındaki Ä°klim Krizi CinselliÄŸin saÄŸlıklı bir ÅŸekilde konuÅŸulamadığı bir ülkede en çok konuÅŸulan konuların cinsel suçlar olması tesadüf olmasa gerek. KonuÅŸamıyoruz… Çok konuÅŸuyoruz ama asıl konudan bahsetmiyoruz. MutsuzluÄŸumuzun kaynağına inmek, geçmiÅŸte ya da ÅŸu anda yaÅŸanan sorunlardan bahsetmek istemiyoruz. Sorumluluk almak ya da sorumluluÄŸu devretmek konusunda isteksiziz. ÇoÄŸu erkek ya da kadın, cinsellikle ilgili konuÅŸmakta ciddi anlamda tutuklar. Bu…

Kadın Güzel Olmalı Dayatmasından Özgürleşmek

Kadın olmanın bir baÅŸlangıç noktası var mı? Bize öÄŸretilen kadın algısından özgürleÅŸmemiz baÅŸlangıç noktamız olmalı diye düÅŸünüyorum. Güzellik kavramıyla baÅŸlayabiliriz. Bir kadın güzel olmak, güzel görünmek, beÄŸenilmek, bir alıcısı olmak gibi kavramlarla büyütülür. Masallarda, mitlerde hep bir güzel vardır prensi ya da aşığı peÅŸinden koÅŸturan. Güzeller güzeli… Güzellik kavramı bin yıllar içinde çokça deÄŸiÅŸse de kadına dayatılan ilk olgu budur.…

Kırılganlık Bulutları Alınganlık Yağmurları

Dinlemek… Duymak… DuyduÄŸunu zannetmek… Anladığını farz etmek… BildiÄŸinden emin olmak… OlduÄŸun hale güvenmek… GüvendiÄŸin ne varsa sımsıkı tutunmak… Kırılmaktan korkmak… Yanılmaktan endiÅŸelenmek… Alınganlık yaÄŸmuruyla beslenmek… Bu saydıklarım yaÅŸamın ritmi içinde aslında farkında olmadan girdiÄŸimiz rollerin ana hatları diyebilirim. Dinlemek… Funda önümüzdeki ay gerçekleÅŸtirecekleri etkinlik için yer araÅŸtırması yaparken Banu masasına bir fincan kahve bıraktı. Kafasını kaldırıp “Tam vaktinde, içimi mi…

Uslu Ol Cici Kız

Uslu ol(ma) cici kız! Sıcak bir yaz günüydü ve sanırım on sekiz yıl kadar önceydi. Sırtımda bir bölge kaşınıp duruyordu. Kabarık beyaz bir bölge oluÅŸmuÅŸtu. Giyindim, evden çıktım. O zamanlar çok uluslu bir ÅŸirkette satış ekibinde çalışıyordum. Neredeyse tüm gün araba kullanmak zorundaydım. ÖÄŸle saatlerinde sıcak artınca, cildimdeki rahatsızlık da artmıştı. Daha fazla dayanamadım ve en yakın özel hastaneden içeriye…

Kararlılık

Arife günü, Büyükada’da alışveriÅŸimi yapıp Burgazada’ya dönmüÅŸ ve taksi durağında sıra bekliyordum.  Genç bir çift ve yanlarındaki küçük erkek çocuÄŸu, duraktaki görevliye doÄŸru yaklaÅŸtı ve tam önümde durdu. Yuvarlak yeÅŸil gözlükleri, hasır ÅŸapkası ve sevimli yüzünü kaplayan ciddi ifadesiyle ufaklık sordu : “ Taksi var mı? ’’. O kadar ÅŸirin ama bir o kadar kendinden emin ses tonu, mimikleri  ve…

Bir Narsistin Yörüngesinden Çıkmak

Bir Narsistin Yörüngesinden Çıkmak    Uydu kiÅŸilik olduÄŸunuza karar verdiyseniz karşınızda bir gezegen duruyor demektir. Onunla olan iliÅŸkinizde her ne kadar kızsanız da ondan onay almaya muhtaçlığınıza sinir oluyor olabilirsiniz. Onlar birer virüs gibi düÅŸüncelerinize yerleÅŸir ve tam zamanlı onunla meÅŸgul olmanızı saÄŸlarlar. Bunu pozitif ya da negatif davranışlarıyla yapabilirler. Ben buna narkoz etkisi diyorum. Sizi zerre kadar anlamayan ve…

Bir Narsistin Yörüngesine Girmek

Narsist kiÅŸilerle eÅŸleÅŸme nedenlerini anlatmadan önce mitolojide Narkissos ve Ekho’nun hikayesinin detaylarına bir yolculuÄŸa davetim var. Herhangi bir efsane ya da mit öylesine kurgulanmamıştır. Her anlatının ve karakterin bize mesajı vardır. Hayatı okumak isteyenler hikâyenin arkasındaki mesajı almaya niyetlidir. Biz de öyle yapalım. Ekho geveze bir daÄŸ perisiydi. Bütün gün konuÅŸmadan duramazdı. Bir gün daÄŸlarda dolaşırken karşına Hera çıkıverdi. Ona…

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet