Astroloji

Çin Yeni yılı Yin Su Tavşan

2023 YÄ°N SU TAVÅžAN YILI Çin takvimi ay hareketlerine göre belirlenir. 2023 Çin yeni yılı ‘’ Yin Su TavÅŸan’’ dır. Gök hanesinde Yin Su, yer hanesinde TavÅŸan yer alır. TavÅŸan aÄŸaç elementine ait bir burçtur. Yılı deÄŸerlendirken yer ve gök hanesindeki elementlerin uyumuna bakılır. Su ve aÄŸaç birbirleriyle uyumludur. Bu yıl daha uzlaÅŸmacı ve barışa yönelik hamlelerin atıldığı bir yıl…

2022 Feng Shui Enerjileri – Uçan Yıldızlar

2022 FENG SHUÄ°  ENERJÄ°LERÄ° – UÇAN YILDIZLAR Feng Shui Uçan Yıldızlar ekolüne göre her yıl farklı yönlere düÅŸen enerjiler çatışma ya da bereket getirir. Feng Shui’ nin temel bakış açısında, hayatı kolaylaÅŸtırmak ve zorluk yaratan etkileri azaltmak esastır. Ä°yi yıldızların geldiÄŸi yönleri doÄŸru deÄŸerlendirmek de ÅŸansımızı arttırır. Her yıl mekanlarımızın ÅŸeklini bu sisteme göre düzenleyemeyeceÄŸimiz için üstatların, elementlerin birbirini zayıflatma…

2022 Yang Su Kaplan Yılı Çin Astrolojisi Tahminleri

2022 Yang Su Kaplan Yılı Çin Astrolojisi Tahminleri Bu yıl Çin astrolojisinde 1. Åžubat 2022’de Yang Su Kaplan yılı baÅŸlıyor. Çin metafiziÄŸinde astroloji, Feng Shui ve tıp uygulamalarında yin- yang prensiplerin içinden doÄŸduÄŸuna inanılan 5 element sistemi, takvim uygulamalarının da temelini oluÅŸturur. Çin astrolojisinde doÄŸum yılı, ayı, günü ve saatine göre kaderin 4 sütunu olarak tanımlanan bir harita çıkarılır. Elementler…

2022 Yılı Astrolojik Enerjilerine Genel Bakış

Sayı sembolizminde bol “2”li bir yıla giriyoruz. 2 sayısı, çift sayıların ilkidir. Dengeyi, zıtlığı, iÅŸ birliÄŸini, maddeyi anlatan diÅŸil bir sayıdır. Bu yıl hem … hem … olacağını düÅŸünüyorum. Hem çatışma hem barış, hem bolluk hem yokluk, hem kayıp hem kazanç vb… Zaten yaÅŸam da böyle deÄŸil mi? DiÅŸil prensip korumak ister, yaratmak, var olanı deÄŸerlendirmek, yenilikten çok olanı korumak…

Akrep

Akrep Burcu Stilize edilmiÅŸ sembolünde M ÅŸeklinde ve M’nin bir ayağından uzayan ok ÅŸekli, akrebin iki bacağını ve kuyruÄŸunu sembolize eder. Eyleme geçtiÄŸinde kuyruÄŸu yani bir anlamda sahip olduÄŸu tüm öldürücü gücüyle sonuca gider.  Akrep burcu kışın baÅŸlangıcında mahsullerin toplanıp hesapların yapıldığı, kış için hazırlıkların hızlandığı, doÄŸanın bir anlamda öldüÄŸü yokluÄŸun içinden kaynakları kullanarak yeniden var olabilmenin ancak tutkuyla gerçekleÅŸebileceÄŸini…

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu Yengeç kıskaçlarıyla yakaladığını kolay bırakmaz. Tedirgin, ürkek ve ortamdaki deÄŸiÅŸimleri çabuk hisseden bir deniz hayvanıdır. Günümüzde kullanılan ters yönde duran iki küre ve hilal figürleri Ay döngüleri, beslemek ve beslenmek, almak, aldığını içe aktarmak ve  içe çekilmekle ilgilidir.  Yengeç burcu zor bırakır, beslediklerinden beslenir, bırakmaya karar verdikten sonraki süreç onun için bir doÄŸum gibidir, bırakırken yeniden baÄŸ kurmaya…

Yay Burcu

Yay Burcu Yunan mitolojisinin ÅŸifacı tanrılarından olan Chiron sembolü yay burcunun neredeyse tüm özelliklerini tanımlar. Elinde ok tutar hale yarı at yarı insan olarak resmedilmiÅŸtir. Chiron ( ÅŸiron) aslında bir eÄŸitmendir. Yay burcunun sembolü, bir konuda üstün yeteneklere sahip bir öÄŸretici olmayı, özgürce hareket etmeyi, uzak ve bilinmez diyarları keÅŸfetmeyi, ÅŸifacılığı, empati yapma gücünü, baÅŸkalarının faydası için çabalamayı anlatır. Stilize…

Terazi Burcu

Terazi Burcu Burcun sembolü olarak elinde terazi tutar halde resmedilmiÅŸ figürler veya sadece terazi sembolü  kullanılması, eski Mısır Tanrısı Anubis ve Yunan Tanrısı Hermes ile iliÅŸkilendirilir. Ölüler diyarında onların iyilik ve kötülüklerini terazide tartarak onlara ödül ve ceza veren bu tanrılar adaletle iliÅŸkilidir. Terazi burcu adalet, ilk mahkemeler ve kendini savunmakla ilgilidir. Aynı zamanda Tanrıça Athena’da bu burçla iliÅŸkilendirilir. Onun…

Oğlak Burcu

OÄŸlak Burcu Yunan mitolojisinde Pricus, Sümer’de Enki, bedenin arkası ve arka ayakları balık bedeninin önü oÄŸlak olarak tasvir edilen bir tanrıydı. Özellikle Sümer’de Enki için atfedilen özellikler oÄŸlak burcunun sembolünün yarı oÄŸlak, yarı balık olmasını daha iyi tanımlıyor. Enki, bilgeliÄŸi, suları ve özellikle toprağın içinde hareket eden yer altı sularını kontrol ederdi.  Aynı zamanda zeka tanrısıydı. Bir baÅŸka mitolojik kahraman…

İkizler Burcu

Ä°kizler Burcu Ä°kiz karakterlerin birbirlerine dönük ve destekler ÅŸekilde tasvir edildiÄŸi sembol ile olayların farklı iki yönünü keÅŸfetme ve paylaÅŸma isteÄŸini anlatılır.  Hava elementinin ilk burcu olan ikizler, sorgulamayı, araÅŸtırmayı ve fikir sahibi olmayı amaçlar. Günümüzde kullanılan yatay iki çizgi arasında yer alan iki dikey çizgi, ikizlerin deÄŸiÅŸken doÄŸasının, araÅŸtırmacı yanının ancak sınırlar çizerek bir doÄŸruda ilerleyebileceÄŸini anlatır. Bu sembol…

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet