Skip to content Skip to footer

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “REYHAN AKADEMİ” olarak anılacaktır.); videolu atölyeler, seminerler, online atölyeler, seminerler, canlı yayınlarda soru sorma imkanı ve yüz yüze çeşitli uygulamalarla kişilere fayda sağlayacak çeşitli tipte atölyeler, kamp ve akdemi programları hazırlamakta ve bu programları talep eden  bireylere hizmet olarak sunmaktadır. Hazırlanan atölye, kamp ve akademi programlarını (Kısaca her biri “Program” hepsi birlikte “Programlar” olarak anılacaktır.) online ve/veya yüz yüze ulaştırmakta; talepte bulunanın, her bir Program için başvuru formlarını doldurarak gerekli şartları yerine getiren herkesin bu Programlar’dan faydalanabilmesini sağlamaktadır. (Program’a ilişkin hizmeti satın alan “Hizmet Alan” olarak anılacaktır.)

Hizmet Alan, REYHAN AKADEMİ’nin sağladığı Programlar’dan talepte bulunarak kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda faydalanmayı amaçlamakta olduğu kabul edilir.

REYHAN AKADEMİ olarak, Hizmet Alan ile aramızda akdedilen işbu sözleşmenin (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) sizinle olan tüm sözleşmesel ilişkilerimizde geçerli olacağı esasını kabul ediyoruz. Lütfen işbu Sözleşme’yi dikkatlice okuyup değerlendiriniz. Sözleşme’de sorumluluğunuza ilişkin olarak çeşitli istisnalar ve sınırlandırmalar ile bu istisna ve sınırlamalara bağlı olarak tarafınıza getirilen yükümlülükler bulunmaktadır. Sizi ayrıntılı olarak bilgilendirerek gerek sizin, gerekse bizim yükümlülük ve sorumluluklarımızı izah etmeyi amaçlıyoruz.

İşbu Sözleşme hükümlerinde mutabık iseniz siparişinizi teyit ediniz. Sistem üzerinden Sözleşme’ye verdiğiniz onayın satın aldığınız Program veya Programlar’ın siparişini onayladığınız anlamına geldiği gibi, aynı zamanda sizi ödeme yükümlülüğü altına soktuğunu bildiririz. Eğer görüşmek istediğiniz herhangi bir husus olursa, lütfen bize bildiriniz.

 

E-Posta: bilgi@meltemreyhan.com

Madde 1: TARAFLAR

  1. a. Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd .Şti. (Sözleşme’de bundan sonra “REYHAN AKADEMİ” olarak anılacaktır.)

Adres: Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul

İnternet Sitesi (Web Adresi) :www.meltemreyhan.com

MERSİS NO : 0735165484500001

 

  1. Hizmet Alan: Programlar’ı satın alarak bu hizmetlerden faydalanan kişiler.

Taraflar, işbu Sözleşme ve ilgili belgelerde belirtilen adreslerinin (mesafeli satış sözleşmesi, başvuru formu ve diğer)   bu Sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligat adresleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlaşmada belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini bildirmediği takdirde Sözleşme’de belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli sayılacak ve yapılan tebligatlar hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 . İşbu Sözleşme’nin konusu; “Hizmet Alan” tarafından internet ortamında, web sitesinden ya da sair yollarla REYHAN AKADEMİ’dan talep ettiği online, videolu ve/veya yüz yüze Program veya Programlar’ın verilmesine ilişkin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşme REYHAN AKADEMİ ile Hizmet Alan arasındaki Sözleşme’ye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Sözleşme tarihi öncesi yapılan her türlü Program da eğer ayrı bir sözleşmenin kapsamında yer almamış ise işbu Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Bir tarafta REYHAN AKADEMİ, diğer tarafta Hizmet Alan, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve bu Sözleşme hükümlerinin söz konusu Program’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

Madde 3: SÖZLEŞMEYE KONU PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI:

3.1. Hizmet Alan tarafından talep edilen Program’ın içeriği ve şartları, REYHAN AKADEMİ’nin işleteni olduğu www.meltemreyhan.com internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Hizmet Alan, REYHAN AKADEMİ’nin Program/Programlar’a ilişkin olarak Program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.

3.2. Program’ın başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra www.meltemreyhan.com internet sitesinde ilgili Program duyurusunda belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten eft/havale ile ödenmiş ya da kredi kartı ile ödenmiş olması gerekmektedir.

3.3. Sözleşme konusu hizmetin vergileri dahil satış fiyatı www.meltemreyhan.com internet sitesinde ilgili Program duyurusu sayfasında belirtilmiştir.

Madde 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1. Hizmet  Alan’ın talep etmiş olduğu Program’ın bedeli havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

Kredi Kartı ile ödeme yolunun tercih edilmesi halinde REYHAN AKADEMİ’nin internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan REYHAN AKADEMİ sorumlu değildir. Kredi kartı ile yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, REYHAN AKADEMİ’nin insiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum REYHAN AKADEMİ’nin bilgisi ve insiyatifi dışında olup, bu konuda REYHAN AKADEMİ’nin bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Hizmet Alan’ın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı REYHAN AKADEMİ için bağlayıcı değildir. Hizmet Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhataptır ve ilgili bilgileri almak Hizmet Alan’ın sorumluğundadır.

Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Hizmet Alan’ın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Hizmet Alan peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Hizmet Alan’a aittir.

4.2. Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Hizmet Alan’ın bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde REYHAN AKADEMİ’a ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin REYHAN AKADEMİ’ye bilgi@meltemreyhan.com e-posta adresine gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd .Şti

IBAN No : TR360005901270130127009348

Madde 5: GENEL KOŞULLAR:

5.1. İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile Hizmet Alan tüm şartlarını inceleyip, seçtiği Program’ı satın almak istediğini Program’ın www.meltemreyhan.com internet sayfasından seçerek  belirttiğini kabul ve beyan etmektedir.

5.2. REYHAN AKADEMİ, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.3. İşbu Sözleşme ile Hizmet Alan, Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği Program’ı detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini; katılım bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, REYHAN AKADEMİ’ye bildirdiği kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

5.4. Hizmet Alan taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde REYHAN AKADEMİ’nin Sözleşme’yi feshedip Program’a ilişkin olarak yapmış olduğu tüm masrafları ve uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi, müspet ve menfi tüm zararları talep etme yetkisi vardır.

5.5. REYHAN AKADEMİ tarafından sağlanacak hizmet, Hizmet Alan tarafa esas olarak internet üzerinden ve/veya  yüz yüze  iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital yolla ya da yüz yüze sağlanacak hizmetin yerine getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir.

5.6. Hizmet Alan abone olarak internet sitesinde işlem yapmak isterse, sistem üzerinden bu amaçla kendisine bir kullanıcı adı ve şifre temin edilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Hizmet Alan sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde REYHAN AKADEMİ’un uğradığı zararı Hizmet Alan’dan talep etme hakkı vardır.

Hizmet Alan www.meltemreyhan.com internet sitesine giriş yaparak (misafir oturumu veya abone olarak) ön bilgilendirme formunu, mesafeli satış sözleşmesi ile işbu Hizmet Alım sözleşmesini onaylayarak hizmet satın alma işlemini gerçekleştirmiş olacaktır.

5.7. Hizmet Alan, REYHAN AKADEMİ internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, Program içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve kabul eder.

5.8. Hizmet Alan, Programlar’a 18 yaş ve üstündekilerin katılabileceğini bildiğini, Program’da  yapılacak çalışmanın içeriğini;

https://meltemreyhan.com/yolumuzun-haritasi/

linkinde yer alan bölümden okuduğunu ve  bunu anladığını kabul ve beyan eder.

5.9. REYHAN AKADEMİ www.meltemreyhan.com internet sitesinin işletenidir.  www.meltemreyhan.com internet sitesinin adı, markasın,  Programlar’ın her türlü içeriği, Programlar’da geçen her söz, uygulama ve sunum materyalleri, ifade, görüntü, resim, şekil ve seslere ilişkin tüm telif hakları ile fikri  ve sınai mülkiyet hakları Meltem Reyhan’a  aittir.

Program içeriği ve sunum materyalleri, sesi, kayıt ve görüntülerine ilişkin FSEK 21 ilâ 25. maddelerinde düzenlenmiş olan İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil, İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Haklarının süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak sahibi Meltem Reyhan’dır.  Program sırasında kullanılan, geliştirilen ya da üretilen tüm içeriklerin başta telif olmak üzere, tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi Meltem Reyhan’dır.

5.10. Hizmet Alan, Program çalışmasının Meltem Reyhan ve/veya ekibi tarafından sesli ve/veya görüntülü kayıt altına alınabileceğini, fotoğraf çekilebileceğini, kayıt alına alınan çalışmanın Meltem Reyhan ve REYHAN AKADEMİ sosyal medya hesapları, www.meltemreyhan.com internet sitesi, youtube kanalı ve diğer görsel, işitsel, internet ve diğer tüm dijital ve yazılı mecralarda kullanılabileceğini kabul eder.

Program çalışmaları sırasında (yüz yüze, sesli veya online sistemler üzerinden yapılan çalışmalarda) canlı yayın ve/veya kayıt yapılabileceğinden Hizmet Alan kendi tercihi uyarınca gerçek adını kullanmak zorunda olmadığını, online çalışmalarda isterse kamerasını ve/veya sesini tamamen kapalı tutabileceğini kabul eder.  

5.11. Hizmet Alan, Program çalışmalarında (yüz yüze veya online) paylaşımda bulunup bulunmama hakkına sahip olduğumu, hiçbir paylaşım ve katılım olmaksızın sadece dinleyerek ve/veya izleyerek Program’a katılım sağlayabileceğimi, diğer yandan kendi iradesi ve rızası ile paylaşımda bulunma, tecrübelerini ve şahsi /sosyal hayatıyla ilgili olarak paylaşımda bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

5.12. Hizmet Alan, Program içeriğinin tümünü ve/veya bir kısmının Meltem Reyhan’ın kitaplarında, yazılarında, eserlerinde, çalışmalarında, tanıtımlarında, internet sitesinde, youtube kanalında ve diğer sosyal medya hesaplarında görsel şekilde, işitsel şekilde, video şeklinde canlı veya kayıt üzerinden ve diğer şekillerde yayınlama ve kullanma yetkisine ve hakkına sahip olduğunu, bunların kısmen ya da tamamen yayınlanabileceğini bilir ve kabul eder.  

5.13. Hizmet Alan, Program  çalışma içeriğinin, Atölye’de kullanılan sözlü/yazlı/görsel/işitsel her türlü dokümanın, metnin Hizmet Alan katılımcılar tarafından kaydının (sesli ve/veya görüntülü),  çoğaltılmasının, dağıtılmasının, gösteriminin, kopyalanmasının, paylaşılmasının, satışının, üçüncü kişilere temin edilmesinin, işlenmesinin, temsilinin, devir ve lisansının, alıntı yapılmasının, Atölye esnasında fotoğraf çekilmesinin, sosyal medya paylaşımlarının, yayın yapılmasının yasak olduğunu kabul ve beyan eder.  

5.14. Program esnasında Program’a katılan diğer katılımcıların paylaşımlarının, anlattıklarının, Meltem Reyhan’ın çalışma esnasındaki analizleri, yorumları, soruları ve bunlara ilişkin hizmet alanların cevaplarının kısacası Program esnasındaki gerçekleşecek tüm paylaşımların gizli olduğunu, bunları üçüncü kişilerle hiçbir koşul altında paylaşılmayacağını ve ifşa edilmeyeceğini kabul ve beyan eder.   

5.15. Hizmet Alan, Program’a katılım için tüm sağlık koşullarının elverişli olduğunu beyan eder.

5.16. Hizmet Alan kendisine sağlanan Program/Programlar’ın içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai haklarının Meltem Reyhan’a ait olduğunu peşinen kabul eder. Hizmet Alan bu materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir Program tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 5 (beş) katı cezai şart demeyi kabul ve taahhüt eder.

5.17. Sözleşme’deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

Madde 6: MÜCBİR SEBEP:

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşme’yi tamamen veya kısmen yerine getiremediği taktirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.

Savaş, olağanüstü hal ilanı, grev, lokavt, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil sel, deprem gibi her türlü doğal afetlerden dolayı, kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer hallerin gerçekleşmesi.

Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu Sözleşme’den kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) Sözleşme’yi hemen feshedebilir.

Madde 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme’nin süresi Hizmet Alan tarafından Sözleşme’nin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Hizmet Alan’ın seçmiş olduğu Program’ın tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Hizmet Alan’ın Sözleşme’yi okuyup kabul etmesi ile Sözleşme kurulmuş sayılır ve Hizmet Alan Program’ın ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

Madde 8: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AÇIK RIZA BEYANI

8.1. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile REYHAN AKADEMİ’nin web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (Lütfen incelemek için tıklayınız, https://meltemreyhan.com/meltem-reyhan-akademi-internet-sitesi-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/ )

uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. REYHAN AKADEMİ gerekli gördüğünde Hizmet Alan’ın kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya ortaklık ilişkisi içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. REYHAN AKADEMİ’nin işleteni olduğu internet sitesinde veya sair suretlerle işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında Hizmet Alan’dan talep edilen veya Hizmet Alan tarafından REYHAN AKADEMİ’ye sağlanan bilgiler ve Hizmet Alan tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, REYHAN AKADEMİ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından REYHAN AKADEMİ’nin işleteni olduğu internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, Hizmet Alan’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

8.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, REYHAN AKADEMİ gerektiğinde Hizmet Alan’ın IP adresini, Hizmet Alan’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Madde 9: FERAGAT:

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı açık bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

Madde 10: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında Sözleşme’ye ilişkin olarak bir ihtilaf ortaya çıkması halinde taraflar, öncelikle bir araya gelerek veya karşılıklı yazışma yoluyla ihtilafın halli için Sözleşme hükümleri çerçevesinde uzlaşmak adına gerekli çabayı göstereceklerdir. Ancak görüşmelerin sonuç vermemesi halinde taraflar, Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu ve bunun 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 17 kapsamında bir yetki sözleşmesi teşkil ettiğini kabul etmişlerdir.

Madde 11: DEVİR YASAĞI

Hizmet Alan, satın aldığı Program/Programlar’a ilişkin ve işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan haklarını üçüncü kişilere hiçbir koşul altında devir edemez.

Madde 12: SON HÜKÜM

6 (altı) sayfa ve 12 (oniki) maddeden oluşan işbu Hizmet Alım Sözleşmesi Hizmet Alan tarafından internet ortamında okunarak tıklanmak suretiyle kabul edilmiştir.

REYHAN AKADEMİ

Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd .Şti

HİZMET ALAN