Skip to content Skip to footer

Üyelik Sözleşmesi

I. TARAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tarafları:

1- www.meltemreyhan.com internet sitesinin sitenin faaliyetlerini yürüten ve işleten, Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim MERSİS NO : 0735165484500001 olan Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “REYHAN AKADEMİ ” olarak anılacaktır).’dir.

2- www.meltemreyhan.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Abone /Üye” olarak anılacaktır.)

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu www.meltemreyhan.com internet sitesindeki hizmetlerde kullanılmak üzere üyelik işlemi ile abone olunması hükümlerinin belirlenmesine ilişkindir.

III. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

1. Abone/Üye 18 yaşın üzerinde olduğunu, işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını  ve Sözleşme’de yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır. Abone bu hususları bilir.

2. Abone, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve hesabı kapatılabilecektir. Abone, internet sitesi ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden REYHAN AKADEMİ sorumlu tutulamaz.

3. İşbu Sözleşme taraflara Sözleşme konusu internet sitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu Sözleşme’de talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

4. REYHAN AKADEMİ, internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ile fiyatlar üzerinde ve internet sitesi içeriğinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

5. REYHAN AKADEMİ, Abone’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Abone, üyelik işlemi yaptıktan sonra kullanıcı adı ve şifresi ile kendisine ait panelinden tüm hizmet satın almalarını bilgilerini tekraren girmeden yapabilecek, yaptığı tüm işlemleri, REYHAN AKADEMİ’nin sunduğu hizmetler kapsamında katıldığı programları takip edebilecektir.

7. Abone, üye olduktan sonraki işlemlerinde ve faaliyetlerinde, internet sitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını, kişilik haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, ırkçı, kişilik haklarını zedeleyen, sınai mülkiyet, haklarına, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak her türlü zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda internet sitesi yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden ve yasal zorunluluklar kapsamında etkinlik veya Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

8. İnternet sitesinin Abone’lerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

9. İnternet sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alınması, üyelik kaydı yapılması icin Kullanıcı’nın 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

10. REYHAN AKADEMİ, dilediği zaman internet sitesinde sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler meltemreyhan.com’ da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bunun için bildirim Abone’lere ayrıca bildirim yapılmaz. Abone sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

IV.GİZLİ BİLGİ

1. REYHAN AKADEMİ, internet sitesi üzerinden abonelik işlemi nedeniyle ilettiği kişisel verileri Taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işbu Sözleşme’nin ifası, Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilmesi, meşru menfaatleri ve yasal zorunluluklar dışında 3. kişilere açıklanmayacaktır. Bu kişisel veriler; ad, soyad, e-mail adresi, doğum tarihi, telefon numarası, cinsiyet, yaşanılan şehir, kullanıcı adı, kullanıcı e-maili, kullanıcı şifresi olup, kısaca ‘Kişisel Veriler’ olarak anılacaktır.

Kişisel Veriler, resmi makamlarca usulü dairesinde bunların talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

2. Bu kişisel veriler REYHAN AKADEMİ bünyesinde hizmet alan ve Abone olanların profilini belirlemek, bu profile uygun promosyon ve kampanyalar hazırlamak, sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Ayrıca alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, REYHAN AKADEMİ ve hizmet ve danışmanlık aldığı 3. kişilerle paylaşılmasını kabul eder.

Abone, aksini bildirmediği sürece kendisi ile REYHAN AKADEMİ’nin internet sitesi ve ticari faaliyetleri kapsamında sunduğu hizmetlerini ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmek için e- mail, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve REYHAN AKADEMİ ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Abone, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kvkk@meltemreyhan.com adresinden ulaşabilir.

3. www.meltemreyhan.com internet sitesine bağlanmak isteyen kişilerin IP adresleri spam saldırısı yapıp yapmadıklarını analiz açısından kontrol edilir ve spam saldırısı yapıyorsa banlanır. 

Google Analytics IP adreslerini analiz ederek ülke/il bazlı bir rapora anonim olarak dönüştürür ziyaret sıklığı ve ziyaret edilen sayfaların analiz edilebilmesi  Aynı şekilde erişilen sayfaların tarih, saat ve ziyaret sıklığı, demografik bilgiler (yaş ve cinsiyet) , ilgili alanları gibi, coğrafi bilgiler ( dil ve yer bilgisi), davranış bilgisi (yeniler, geri gelenler, sıklık ve yenilik), tarayıcı ve işletim sistemi, ağ, mobil cihazlar ve kanallara ilişkin bilgileri   genel olarak anonim şekilde internet sitesinin iyileştirilmesi, hizmetlerin ve internet sitesinin geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde alınmaktadır. Google Analytics verileri Google nezdinde ABD nezdindeki sunucularda tutulmaktadır.  Ancak, Abone çerezleri kabul etmediği takdir bu analizlere konu olmayacaktır.  Bunun için lütfen Çerez Politikamız https://meltemreyhan.com/cerez-politikasi/?skip-maintenance-token=EE108B ’dan lütfen inceleyiniz.

4.REYHAN AKADEMİ, internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak için Kullanıcı’ların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Abone’lerin kişisel verilerini kullanabilir. REYHAN AKADEMİ, üyenin www.meltemreyhan.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

v. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; sel, deprem gibi tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı Sözleşme’den doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

vı.SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme şartlarından bir ya da bir kısmı, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

VII. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme Abone’nin üyeliğini iptal etmesi veya REYHAN AKADEMİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. REYHAN AKADEMİ Abone’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Abone’nin üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

VIII.TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, REYHAN AKADEMİ’nin bilgi@meltemreyhan.com e-posta adresine elektronik posta ya da REYHAN AKADEMİ’nin Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul adresine ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi veya belirttiği adresine yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli e-mail ve tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


IX. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Anadolu) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

X. YÜRÜRLÜK

Abone’nin üyelik kaydı yapması, “İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi”nde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve Sözleşme’de yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Abone’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

www.meltemreyhan.com

İşleteni

Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd .Şti.

Adres: Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul

İletişim(e-posta): bilgi@meltemreyhan.com

Abone