Skip to content Skip to footer

E-BÜLTEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “REYHAN AKADEMİ”) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz REYHAN AKADEMİ tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgilli mevzuat ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; kamuoyu ile paylaşılmış olan REYHAN AKADEMİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan

https://meltemreyhan.com/meltem-reyhan-akademi-internet-sitesi-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/

 linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

REYHAN AKADEMİ olarak, tarafınıza ait:

 ad, soyad, telefon, cep telefonu, e-mail adresi gibi iletişim bilgileri, sosyal medya hesapları üzerinden elde edilen bilgiler, katıldığınız etkinlikler, ilgi alanlarınız, e-bülten okuma alışkanlıklarınız, eğilimleriniz vb.nden oluşan kişisel verileriniz, analiz edilerek;

 • Meltem Reyhan tarafından hazırlanan bilgi içerikli yazıların ve blog yazılarının paylaşılması,
 • etkinlik, faaliyet ve hizmetlerimizin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması,
 • etkinlik ve çalışma takvimi hakkında bilgilendirme yapılması,
 • kurum/alan/saha araştırmalarının, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • sözleşme ilişkisi içerisine girmeye ve/veya reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi;
 • atölye, kamp, akademi program çalışmaları ve diğer hizmetlerinin yerine getirilmesi, sözleşmesel ilişkinin kurulması ve yerine getirilmesi,
 • organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi;
 • sizlere özel kampanyalar, duyurular gönderilmesi,
 • destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde, sosyal medyayı da kapsamak üzere reklam, tanıtım ve promosyon yapılması;
 • ticari elektronik ileti (Reyhan Akademi’nin, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletiler ticari elektronik iletidir.) gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması,
 • beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağınız içeriklerin, hizmetlerin ve olanakların tercihinize bağlı olarak hatırlatılabilmesi;
 • şirketimiz, şirket faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla,
 • ayrıca, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi;
 • REYHAN AKADEMİ’ye özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi;
 • gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla (“İşleme Amaçları”) işleyebilmekteyiz.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz REYHAN AKADEMİ tarafından REYHAN AKADEMİ ve REYHAN AKADEMİ’ye bağlı internet sitesi üzerinden, internet sitesindeki e-bülten üyelik formu vasıtasıyla, etkinlikler ve atölye, kamp, akademi program çalışmaları ve bunlara başvuru sırasında ve esnasında ya da bizzat REYHAN AKADEMİ iş yeri ziyaretinizde imzalatılan iletişim formları ile veya REYHAN AKADEMİ ile geçeceğiniz diğer temas kanallarına bağlı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Ek olarak şartların oluşması halinde 6698 Sayılı Kanun madde 5/2-c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek abonelik, mesafeli satış ve hizmet alım sözleşmesinin sözleşmesinin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, ayrıca aynı 6698 Sayılı Kanun madde  5/2-ç uyarınca ticari elektronik iletilere ilişkin saklama yükümlülüğü vb. REYHAN AKADEMİ’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve 6698 Sayılı md.5/2-e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve 6698 Sayılı md.5/2-f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen İşleme Amaçlar’ı doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan İşleme Amaçları’nın yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler, mali müşavir, avukat ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

İleti Yönetim Sistemi yönetimi mevzuatı olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, bu mevzuat kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. İleti Yönetim Sistemi A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bu amaçla hizmet vermek üzere kurulmuştur. Şirketin tek hissedarı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir. İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (Kısaca İYS A.Ş.) bu mevzuatın zorunlu kılması nedeniyle ticari elektronik ileti izni alınması ile ilgili kişisel verileriniz olan adınız-soyadınız ve email adresiniz aktarılmaktadır. İYS A.Ş. bu verileri ilgili mevzuatı uyarınca yasal sürelere göre tutmaktadır.  İYS sistemine uyumlaştırma yükümlülüğünü yerine getirmek için

REYHAN AKADEMİ tarafından, “Aracı hizmet sağlayıcı”  Euromessage (Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş., Mersis no:461 042 135 900 027) ile  çalışmakta olup, bu kişisel verileriniz Euromessage panellerine İYS A.Ş. sistemine aktarılmak üzere kaydedilmesi için aktarılmaktadır.

 1. E-Bülten Aboneliğini Nasıl Sonlandırılabilir?

E-bülten aboneliği, e-bülten ile birlikte tarafınıza gönderilen “abonelikten ayrıl” sekmesinin tıklanması, bilgi@meltemreyhan.com e-mail adresine mail atılması, https://iys.org.tr/vatandas-hizmetleri üzerinden ticari elektronik ileti alınması ret işlemi yapılması ile derhal sona erdirilir.  Ayrıca, E-bülten aboneliğine ilişkin, ticari ileti bildirim izni ve buna ilişkin kişisel verileriniz  İleti Yönetim Sistemi mevzuatı uyarınca İYS  A.Ş. şirketine bildirim zorunluluğu taşımakta olup, ilgili yasal süresince İYS A.Ş. tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca  tutulmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, kimlik bilgilerinizle birlikte bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak;

 • yazılı olarak kimliğinizi ispat edici belgelerle birlikte elden şahsen başvurunuz veya
 • noter vasıtası ile veya
 • ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizle kvkk@meltemreyhan.com e-mail adresimize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde detaylı bilgiler verilmektedir:

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderisinde Belirtilecek Başlık

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Adres:Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Adres:Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul

Zarfın  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta ile (REYHAN AKADEMİ’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresi ile)

E-posta adresi: kvkk@meltemreyhan.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıdaki şekillerden biri ile iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Formun linki için lütfen burayı tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına

ilişkin bilgiler:

İsim                             :

Soy İsim                      :

TC Kimlik Numarası    :

Telefon Numarası      :

E-posta                                   :

(Belirtmeniz halinde size daha

hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres                          :

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Hizmet Alan, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski

Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi (İlgili kutucukları işaretleyiniz.))

☐ Hizmet Alan           ☐ İş Ortağı

☐ Ziyaretçi                 ☐ Eski çalışanım.

                                              Çalıştığım Yıllar :………………………………….

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih :

…………………………………………………………………………

☐ Üçüncü firma çalışanıyım.

…………………………………………… …Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

☐ Diğer :

 …………………………………………………………. …………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ……………………………………………………………………..

C.Talep Konusu: (Talebiniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz. Eklemek istediğiniz belgeler var ise Forma ekleyip Form’da belirtiniz.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ekler:   ………….(Eklemek istediğiniz belgeler var ise burada sıra numaralı olarak listeleyiniz ve Form’a ekleyiniz .)