Oğlak Burcu

Burçlar

Oğlak Burcu

Yunan mitolojisinde Pricus, Sümer’de Enki, bedenin arkası ve arka ayakları balık bedeninin önü oğlak olarak tasvir edilen bir tanrıydı. Özellikle Sümer’de Enki için atfedilen özellikler oğlak burcunun sembolünün yarı oğlak, yarı balık olmasını daha iyi tanımlıyor. Enki, bilgeliği, suları ve özellikle toprağın içinde hareket eden yer altı sularını kontrol ederdi.  Aynı zamanda zeka tanrısıydı. Bir başka mitolojik kahraman ise Amaltheia aslı Zeus’a dadılık yapan, zaman tanrısı Kronos’tan kurtulmasına yardım eden keçinin adıdır. Zeus o kadar güçlüydü ki keçinin boynuzu kırdı ve nympha’lara verip içini diledikleri gibi doldurabileceklerini söyledi. O anda türlü yemişlerle dolan boynuzun adı ‘’ bolluk bereket boynuzu’ olmuştur. Gördüğün üzere oğlak tanımlanması zor bir burçtur. Sembolü için mitolojide birçok aktarım bulunur. Bunun bir nedeni zamanı yönettiği düşünülen Satürn’ün yönetici gezegeni olmasıdır. Oğlak burcu en karanlık günle  başlar. Yani karanlığın en yoğun olduğu günün sorumluluğunu alır ve ışığa yürür. Tan yeri gibi ışığın neredeyse yok olduğu zamanlarda o inançla ilerler: Efsanelerin aktardığı gibi görünmeyen ama varlığını hissettirenin, zorlukları aşmanın, mekanın göreceliliğinin, zamanın akışını kontrol edebilmenin sembolüdür. Sonunda hedefine ulaşan, bolluğu yaratan bir semboldür. Keçi dağlarda, balık denizlerin içinde kolayca yol alır. Tıpkı oğlak burcu gibi karanlık onun eminliğine teslim olur. Stilize edilen sembolde gövdesinin önü oğlak, arkası balık olan figürü yeniden görürüz.

Ocak ayı Satürn yönetiminde ilerler. Her ne kadar yeni yılın ilk ayı olsa da ondan beklenen fırsatlar yerine yarım bırakılan konulara vurgu yapmasıyla ünlüdür. Güneş sisteminde yer alan ikinci büyük gezegendir ve ağır hareket eden bir yörüngeye sahiptir. Bu nedenle yaşlı bir adam olarak tasvir edilir. Güneş çevresindeki dönüşü yaklaşık iki buçuk yıl sürer. Transit halinde olduğu dönemde ziyaret ettiği burcun konularında sorumluluk verir, tamamlanma ister ve kısıtlayıcı bir enerji aktarır. Genelde sıkıntılı dönemler Satürn enerjisi ile ilişkilendirilir. Onun zorladığı alanlar genellikle sıkıntı gibi gözükse de en iyi öğrenmenin ödevlerle olduğunu hatırlamalısın. En disiplinli öğretmeni atlatamazsın ancak ondan destek alabilirsin.  Satürn seni zorladığı konularda onu dinlersen mutlaka ödül verir. Para sıkıntının sonunda bolluk, evinle ilgili sorunlarının sonunda yuvam dediğin yere taşınmana yardım eder. Tek ki sen ona kulak ver. Öğrettikleri seni geleceğinle kucaklaştırır.

 SATÜRN

Birçok kültürde kötücül bir enerji olarak tanımlanır. Yunan mitolojisinde Kronos, Roma mitolojisinde Satürn adını almıştır. Yunan mitolojinde Gaia yani toprak ananın oğlu olan Kronos, bir dönemi bitirip, bir dönemi başlatmıştır. Zamanı yönetir,  toprağı ekip biçmeyi, disipline olmayı, sisteme uymayı öğretmiştir. Kronos Sistemin işleyişinin tersine davrananları cezalandırırdı.  Bunu en güzel anlatan sembolü orak şeklinde olandır.

Çin’de tıpkı Roma’da olduğu gibi toprakla ve tarımla ilgili bir enerji olarak görülür. Çinliler kötü ruhları kovmak için Satürn’den destek isterler. Düzen kurucu, ödev veren bir öğretmen gibi disiplinlidir.

Olumlu özellikleri, kendine güven, dakiklik, azim, sağduyu, derin düşünce, çalışkanlık, dayanıklılık, tutumlu olma, dayanıklılık, analitik düşünme yeteneği.

Olumsuz özellikler, yıkıcı, kendine güvensiz, karamsarlık, bunalım, soğukluk, titizlik, cimrilik, endişe, aşırı materyalist olma halidir.

Satürn sembolü Jüpiter sembolünün tam tersidir. Temsil ettiği enerjide tam anlamıyla zıttır. Jüpiter genişletir, ferahlatır veya açılım verir. Satürn ise daraltır, kısıtlar ve sorumlulukların yerine getirilmesini ister. Burada sanki Satürn kötüymüş algısı oluşur. Ancak Satürn, maddenin değişmez kurallarının farkına varmamızı, sorumsuzluk yaptığımız alanlarda kendi üzerimize düşeni tamamlamamız için yön verir. Ödevini zamanında getirene veya sınavına çalışana ödül veren bir öğretmen gibidir. Bunları boş verip, görmezden gelene hem ceza hem de geçene kadar tekrar eden sınavlar gelir.

Satürn sembolü maddeyi ve dünyasal sorumlulukları önde tutarak, manevi gelişimin, duygularla yaşanan farkındalığın biraz daha geride tutulmasını anlatır.

Astrolojide Kova ve Oğlak burçlarını yönetir.

Gün Cumartesi

Taş mavi safir, mavi turmalin,

Metal

Yön batı

Vücutta, kemikler, iskelet sistemi, taş oluşumu, kemik erimesi, dişler,  dalak, organ kaybı, minerallerden sorumludur.

Satürn devamlılık, verim, emek, zaman ve zamanın kullanımı, inşa etmekle ilgilidir.

Sosyal Medyada Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet