Balık Burcu

balik-burcu

Balık Burcu

Birbirine bağlı iki balık figürü kullanılan sembolde yaşam ve ölüm, rüya ve gerçeklik,  ruhsal ve fiziksel dünya arasındaki birliktelik anlatılır. Balık figürü iki tane kullanıldığında bereket işaretedir. Sembolünde balık figürleri zıt yönlere hareket eden ve birbirleriyle bir ip aracılığıyla  bağlıdır. Ters yönler, zıtlık veya çelişki gibi görünen her durumun içinde bir tamamlanma olduğunu anlatır. Asıl zenginliğin ve üretkenliğin diğer tarafla birleşme enerjisi olduğunu sembolize eder. Balık sembolünün stilize edilmiş halinde ortadaki çizgi bahsedilen bu bağı, dış bükey iki çizgiyse  balıkları anlatır.

Balık burcu astrolojide son burç olarak tanımlanır. Birinci evde koç burcuyla başlayan benlik arayışı, dış dünyaya kendini ifade etmek, başlatmak, başlatmak için iletişimde olma hali son bulunmaktadır. Kova burcunun bütünün hayrına katkı sağlama isteği, egonun çözülmesi biz kavramının açığa çıkmasının ardından balık ilahi olanla buluşmaya yöneliştir. Bu dünyanın gerçekten var olup olmadığını sorgular. Yaşamla ölüm arasındaki bağı bulma gayretindedir. Hayatı anlamak ve anladığıyla kendini, onu var edene ifade etmek ister. İletişim içsel olarak güçlenmeye başlamıştır. Ruhsal olarak yardım isteme şifacılıkla açığa çıkar, manevi rehberlik ölümden sonra olana odaklanmak, bilinmezliğin insanın üzerinde yarattığı etki, bu burcun konusudur. Ruhsal olarak bırakabilme ya da zihinsel karmaşayla kendi gerçekliğinden kaçış.

NEPTÜN

Neptün 1846 keşfedilmiştir. Bu nedenle klasik astrolojide geçmez, modern astrolojide yer bulur. Roma mitolojisinde deniz tanrısının adı verilmiştir. Yunan mitolojisinde Poseidon ‘’ denizlerin efendisi ‘’ olarak geçer.  Denizlerin, akarsuların göllerin, depremlerin ve atların tanrısıdır. Elindeki üç çatallı mızrağıyla kıyılardaki kayalıkları parçalayabilir ve ç depremler yaratabilir. Zeus’dan sonra en önemli tanrıdır. Üç çatallı mızrak , at ve yunus balığı onun simgesidir.

Gezegenler keşfedildikleri dönemde, paralel keşifler ve süregelen döngünün dışında oluşan olayları da yönettiklerine inanıldığı için özellikleri tanımlanırken bu konular göz önünde bulundurulmuştur.

Neptün keşfedildiği dönemde anestezi bulunmuş, petro-kimya alanında yenilikler yapılmış, ilaç sanayinde ilerlemeler kaydedilmiş, komünist manifesto yayınlanmış ve spritüal akımlar ortaya çıkmıştır. 

Neptün gezegeninin astrolojide kullanılan sembolü, üç çatallı asanın stilize edilmiş halidir. Yarım daire şeklini almış olan çatal, insanın ruhsal yanını ve zihnini, alttaki haç şekli dünyayla olan bağlantısını simgeler.  Ruhun maddeyle olan bağlantısının bir özeti olan bu sembol, balık burcunu tanımlar.

Neptün’ün özelliklerini incelediğimizde keşfedilmesiyle birlikte balık burcunun ikinci yöneticisi olmasını daha iyi anlarız.

Neptün tıpkı Yunan Tanrısı Poseidon gibi sarsıcı bir güce sahiptir.  Depremin yerde yarattığı etkinin kaynağı yeryüzüne doğru hareket eden gazlardır. Sarsıntı madde dünyada olur ama ruhsal olarak etkiler.  Farkına varılanların sarsıcı etkisinden kaçmak isteyen için geçici çözümler sunar.  Uyuşmak, uyanmak yerine uykuya dalmak, kendi gerçekliğini görmezden gelmek onun karanlık tarafını temsil eder. Aydınlığa daveti özellikle rüyalar, ilhamlar, semboller ve kendi yolunu bulmak için alışılmış olandan çıkabilmektir.

Balık burcunun sembolü olan farklı yöne hareket eden balıklarda olduğu gibi uyanmak ya da uyumak kişinin seçimidir. Hayallerin içinde kaybolmak ya da var olanı terk ederek kendi depremini yaratmak onun işidir.

Neptün 2011 yılından bu yana yöneticisi olduğu Balık burcunda transitinde ve 2025 yılına kadar burada olacak.

İlhamları, geleceği ön görmeyi, rüyaları, hayalleri, şefkatli olmayı, belirsizliği, hassaslığı, sanatsal yaratımları, kendini adamayı,  kolay aldanmayı, sorumluluktan kaçmayı, alınganlığı, dalgınlığı, unutkanlığı, nedensiz korkuları, netleşememeyi de artırıyor.

Metal: Platinyum

Değerli Taşlar: Zümrüt, Ay Taşı,

Sosyal Medyada Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet