Meltem Reyhan

1923’e Saygı Duruşu…

Hiçbir ÅŸeyi tam olarak anlayamayacağımı iyiden iyiye fark ettiÄŸim günlerden bildiriyorum. GerçeÄŸin peÅŸinden giden birisi için gerçeklerin bu derece açığa çıktığı bir dönemde aradığı ÅŸeyin mutluluÄŸuna ermesi beklenir, gelin görün ki bana geleceÄŸin peÅŸine düÅŸmeyi bıraktırdı. Kafamı tamamen geçmiÅŸe çevirmiÅŸ bir halde buldum kendimi, bir yanım sahada adeta bir ‘’ Getir’’ operasyonu yaparken, bir yanım ülkemin geçmiÅŸ günlerine yolculukta. Nasıl…

Pabucu dama atılanlarla bir çağı paylaşmak…

Bir sohbet sırasında kızım “Nasıl bir çaÄŸa denk gelmiÅŸiz” dedi. Ona neden böyle düÅŸündüÄŸünü sorduÄŸumda bana son 20 yılda olan bitenleri saydı. Kendine göre haklıydı. Ona benim çağımın onun ÅŸahitlik etmediÄŸi yıllarından bahsettim. “Siz de az ÅŸey yaÅŸamamışsınız” dedi. Her nesil kendi kıyametini yaÅŸar. DeÄŸerler yıkılır, yenileri kurulur. Ancak gelin görün ki bizler bir yüzyılın deÄŸiÅŸimine de ÅŸahitlik ediyoruz. Üstelik…

Çin Yeni yılı Yin Su Tavşan

2023 YÄ°N SU TAVÅžAN YILI Çin takvimi ay hareketlerine göre belirlenir. 2023 Çin yeni yılı ‘’ Yin Su TavÅŸan’’ dır. Gök hanesinde Yin Su, yer hanesinde TavÅŸan yer alır. TavÅŸan aÄŸaç elementine ait bir burçtur. Yılı deÄŸerlendirken yer ve gök hanesindeki elementlerin uyumuna bakılır. Su ve aÄŸaç birbirleriyle uyumludur. Bu yıl daha uzlaÅŸmacı ve barışa yönelik hamlelerin atıldığı bir yıl…

Hoş Geldin Ocak 2023

  Yeni bir yıla merhaba dedik ve 2023 yılı için bir çok dileÄŸimiz, niyetimiz oldu. Åžimdi gün gün yaÅŸanacak bu süreçte her ay belli hedeflerimiz olacak. Belki bir kısmını yapacağız bir kısmını ertelemek zorunda kalacağız. Planlama yaparken hayatın yolumuzu açtığı alanları fark etmek ya da belki önümüzün engellerle örüldüÄŸünü anlamak ilerlememizi kolaylaÅŸtıracak.   Seçim yaparken astrolojik olaylar bizimle olacak. Bu…

Hoş Geldin Aralık ve Güle Güle 2022

Aralık ayının geliÅŸi yılın bitiÅŸinin de habercisidir.   Yıl biterken bir çalışma önerim olacak.   Astrolojik Ajanda’yı yıl boyunca ay bazında bir deÄŸerlendirme yapabilmemiz için elimizde yaÅŸadıklarımıza dair notlar olacak ÅŸekilde tasarladık.   Bu ay için hedeflerimizi, yapmak istediklerimizi bir yere not alalım ve ay bittiÄŸinde bu notları gözden geçirelim. Bunun yanında 2022 yılı nasıl bir yıldı durup bir düÅŸünmek…

Hoş Geldin Kasım

HoÅŸ geldin Kasım Kasım ayı doÄŸa takviminde kışın baÅŸlangıcıdır. GüneÅŸ daha az ısıtacak ve ışığını daha az göreceÄŸiz. Adım adım en karanlık gün olan 21 Aralık tarihine kadar azalma, elindeki kaynakları deÄŸerlendirme ve oluÅŸabilecek eksiklikleri gidermek için krizleri yönetme becerilerimizi geliÅŸtireceÄŸiz. Akrep burcu, krizlerin içinden sapasaÄŸlam çıkabileceÄŸimizi hatırlatır. Beklenmeyen geliÅŸmeler bazen bırakmamıza bazen de yardım almamıza çaÄŸrı yapar. Bu burcu…

Hoş geldin Ekim

25 Eylül’de Terazi burcunda gerçekleÅŸen Yeni Ay, hayatımızda birçok konuda baÅŸlangıçlara iÅŸaret ediyordu. Belki siz de bu dönemde çevrenizde ikili iliÅŸkiler ve ortaklıklarla ilgili bir gündeme ÅŸahitlik ediyorsunuz. Terazi burcu dengeyi yitirdiÄŸinde devam etmek için karşısındakinin dediÄŸini yapmaya razı olabilir. Kendinden vazgeçercesine uyumlanması da bencilliklerle karşılaÅŸmasına neden olur. Bu dönemde Terazi burcunun aydınlık yüzü ‘’ sen ve ben birlikte yapabiliriz’’…

“OLABİLİR” KAPISI

YaÅŸamak hayat okulunda öÄŸrenci olmaktır. ÖÄŸretmenin yazdığı kitaplar, tabiat kütüphanesinde yer alır. Bu kütüphane insanın bilgeliÄŸinin kaynağıdır ve öÄŸrendikleriniz size hayat hakkında açılım verir. Ne ile ilgilendiÄŸimiz, neleri merak ettiÄŸimiz, nelerden bahsettiÄŸimiz zihin kabımızın içinde neler olduÄŸunu gösterir. Meraklarımız düÅŸüncelerimizi geliÅŸtirir. DüÅŸüncelerimiz sözlerimize yansır. Sözlerimiz yarattığımız etki alanını belirler. Tüm bunlar algılama biçimimizi belirler. Hafıza düÅŸünülmüÅŸ veya deneyimlenmiÅŸ olanı hatırlar.…

Fenâ Makamı ve Nirvana

Fenâ Makamı ve Nirvana ÇaÄŸlar boyu yakın coÄŸrafyalarda yaÅŸayan topluluklar kültürel olarak birbirlerini etkilemiÅŸ.  Birisinin kara dediÄŸine, diÄŸeri siyah demiÅŸ belki ama özde aynı yere iÅŸaret edilmiÅŸ. Ortak deÄŸerleri bir araya getirdiÄŸimizde insanlığın ortak dilini daha rahat anlıyoruz.   Bu ortak dili, inancın tarihi izlerini sürerken rehberimiz olabilir. Bu yazımın konusu olan ‘’ Fenâ’’ makamı ve ‘’ Nirvana’’ arasındaki anlam…

İyileşme Krizi

Ä°nsanın anlam arayışı ve bu dünya üzerindeki varlığını tanımlama çabası, farkındalık yolculuÄŸunun yakıtıdır. Fark etmek, ne ÅŸahane bir hissediÅŸtir! Aynı zamanda insanı adeta derin kuyulara atar. Fark edilen her neyse, onunla kurulan düÅŸünsel baÄŸ ve yaÅŸanan deneyimler bir anda zihinsel bir kaos yaratabilir. Neden daha önce fark edemedim? Bunu nasıl göremedim? AÄŸzınızdan bunlara benzer cümlelerin döküldüÄŸü anlar oldu mu? Farkındalık…

Alışveriş Sepeti (0)

Sepet